Strona główna -> Technologia wodorowa -> Samochód H2 - zestaw do nauki
Roboty
Technologia wodorowa
H-Racer
Zestaw Edukacyjny Energii Odnawialnej
Światowa prasa o oferowanych produktach
NEW H-CAR
Bio-Energy Discovery Kit
H-Racer 2.0
Monitor Energii Odnawialnej
Wodorowy Zestaw Edukacyjny
Wodór-Wiatr Zestaw
Wiatrowy Generator MocySamochód H2 – zestaw do nauki

Zestaw ten dostarczy “praktycznego” do?wiadczenia jak pojazdy przysz?o?ci mog? zintegrowa? rewolucyjn? i przyjazn? ?rodowisku technologi? wodorow?.

U?ywaj?c energii z zasilania bateryjnego lub np. z panelu solarnego (nie do??czono) elektrolizer rozk?ada wod? na jej dwie cz??ci sk?adowe, wod? i wodór. Gazy te wypychaj? wod? magazynuj?c si? pod ni? w dwóch kontenerkach znajduj?cych si? na samochodzie.

Ogniwo wodorowe w samochodzie zu?ywa nast?pnie zmagazynowane gazy zamieniaj?c je ponownie w wod? produkuj?c jednocze?nie przy tym elektryczno??.


Obudowa samochodu ma „inteligentny” silnik pozwalaj?cy samochodowi zmieni? kierunek, gdy uderzy w przeszkod?.Czas pracy tego samochodu wynosi ok. 3 do 5 min. Dwie diody dostarczaj? dodatkowo efektów ?wietlnych w postaci ich migania.

Zmienny w dzia?aniu Elektrolizer/Ogniwo wodorowe funkcjonuje dwojako: jako elektrolizer, potrzebuje wtedy 1,7 do 2 woltów produkuj?c 5ml/min wodoru i 2,5 ml/min tlenu. Jako ogniwo wodorowe produkuje 300mW przy napi?ciu 0.6 ~ 0.65 wolta.


Wymiary samochodu to 24 x 10 x 6 cm.

WIEK: 12 LAT i POWY?EJ

CENA: 239,99 PLN BRUTTOLogin

HasłoZarejestruj się!